Rješenja i usluge

Vrijednosti za najbolja tehnološka rješenja.

Energetska infrastruktura

Razumijevanje tehnoloških i poslovnih potreba pojedinih poslovnih sustava preduvjet je za optimizaciju elektro-energetskih sustava i smanjenje kapitalnih investicija. Primjenom najboljih praksi implementiramo cjelokupne elektro-energetske sustave u sklopu građevinskih i ostalih projekata.

Naše snage:
 • Reference
 • Certificirani stručnjaci
 • Inovativna rješenja
 • "Smart Energy" rješenja

Pasivna mrežna infrastruktura

Infrastruktura računalnih i telekomunikacijskih mreža dio je informacijskih i telekomunikacijskog sustava s najduljim životnim vijekom koji s najmanjim udjelom participira u ukupnim troškovima, dok može biti najveća prijetnja stabilnosti i raspoloživosti sustava i usluga.

  Kvaliteta infrastrukture računalnih i telekomunikacijskih mreža izravno utječe na životni vijek, cjelovitost i pouzdanost ICT sustava korisnika, pa tako pristup projektiranju i implementaciji ne dopušta kompromise.
Naše snage:
 • LAN > 200.000 instaliranih linkova
 • MAN > 5.000 FO (Fiber Optics) povezanih kompanija
 • WAN > 3.500 km instaliranih FO kablova

STORM podatkovni centar

Kontinuitet poslovanja i mogućnost oporavka podataka u slučajevima katastrofe su neki od osnovnih zahtjeva koje mora zadovoljiti pouzdan ICT sustav. Korisnicima nudimo rješenje da kapitalne investicije (CAPEX) u vlastiti podatkovni centar pretvore u operativni trošak (OPEX), uz istovremeno oslobađanje kapitala za razvoj vlastitog ključnog poslovanja.

STORM podatkovni centar korisnicima pruža:
 • Kolokacija opreme/prostora
 • Najam infrastrukture (IaaS – Infrastructure as a Service, PaaS – Platform as a Service, SaaS – Software as a Service)
 • Usluge interkonekcije
 • NOC usluge
 • "Remote Hands & Eyes" usluga
 • Usluge udaljene sigurnosne pohrane podataka
 • Disaster recovery
 • Business continuity
Naše snage:
 • "In-house" dizajn, razvoj i implementacija
 • 150 tehničkih certifikata kao podrška
 • Vlastiti razvoj SaaS rješenja i sustav zaštite

NOC - Centar za nadzor ICT sustava

NOC (Network Operations Center) je centralno mjesto za upravljanje i nadzor mrežne infrastrukture. Omogućuje proaktivan pristup sigurnosti i zaštiti sustava čime se osigurava visoka dostupnost i neprekidnost rada ICT sustava. Certificirani stručnjaci prate jednu ili više mreža unutar ili izvan organizacije, te proaktivno reagira na situacije koje mogu dovesti do degradacije usluga ili eskalirati u kvar sustava.

Rješenje je sukladno preporukama ITIL standarda (Information Technology Infrastructure Library) i pruža:

 • Upravljanje incidentima/promjenama
 • Kontinuirano praćenje razine usluga (SLA – Service Level Agreement)
 • Izvještavanje i izrada statistike
Naše snage:
 • Pokrivenost 3 države (Hrvatska, Srbija, Kosovo); "Feet on the street" - fizička podrška
 • Dizajn i održavanje najosjetljivijih sustava
 • Vlastita aplikacija za nadzor, analizu i izvještavanje

Sigurnosna IT rješenja

Sigurnost ICT sustava jedan je od ključnih elemenata pouzdanog i neprekidnog poslovanja koji ne smije utjecati na učinkovitost i produktivnost, već ubrzati poslovne procese i dostupnost podataka.

Moderno vrijeme sigurnost sustava stavlja pred velike izazove – od raznih vrsta logičkih prijetnji, hakerskih napada do ciljane industrijske špijunaže. Brza razmjena povećavaju potrebu za sve boljim metodama zaštite informacija koje se obrađuju, prenose i na kraju pohranjuju.

 • Rješenja za potpunu zaštitu ICT sustava
 • Proaktivno otkrivanje, bilježenje i sprječavanje zlonamjernih aktivnosti
 • Usklađeno s međunarodno prihvaćenim standardima (PCI DSS, ISO/IEC 27001, ISO 20000-1)
Naše snage:
 • Tehnički certifikati vodećih svjetskih ICT vendora
 • Višegodišnje iskustvo u održavanju osjetljivih i kritičnih ICT sustava

Rješenja za poslovnu komunikaciju i kolaboraciju

Implementacija suvremenih tehnologija u poslovanje organizacije rezultira stvaranjem ključne prednosti na tržištu, a kolaboracijska rješenja su ključni segment za povećanje efikasnosti i produktivnosti tvrtke.

Rješenja omogućuju mobilnost korisnika, dostupnost i kolaboraciju, bez obzira na geografsku lokaciju, vrijeme komunikacije ili tip uređaja ("Anytime, Anywhere, Any Device"):

 • Objedinjena komunikacija
 • Video konferencije
 • Kolaboracija
Naše snage:
 • Rješenje IP telefonije koje pokriva 3 države (Hrvatska, Srbija, Kosovo)
 • Vlastiti razvoj dodatnih modula prema potrebama korisnika
 • Razvijeni moduli za snimanja i analize razgovora, tarifiranje poziva, povezivanje s poslovnim aplikacijama…

Sigurnosna pohrana podataka

Najvrjedniji dio svakog poslovanja su podaci, pa je tako i njihova zaštita postala imperativ bez kompromisa. Dodatno, uz eksponencijalan rast dnevno kreiranih podataka koje treba pohraniti, sve je raširenija i potreba za brzim pristupom pohranjenim podacima.

Rješenje za sigurnosnu pohranu podataka mora biti brzo, skalabilno, optimizirati posluživanje datotekama i pojednostaviti konsolidaciju podataka. Neke od tehnologija primijenjenih u našim rješenjima su kompresija, deduplikacija, zrcaljenje te sve prisutniji flash.

 • Rješenja za backup
 • Disaster recovery rješenja
 • All Flash Array tehnologija
Naše snage:
 • Individualan pristup svakom korisniku sukladno njegovim potrebama
 • Primjena najmodernijih tehnologija i podrška vodećih svjetskih proizvođača

Kontaktni centri

Kontaktni centar je centralna točka u organizaciji iz koje se upravlja odnosima s korisnicima. Uz mogućnost integracije s poslovnim aplikacijama korisnika, kontaktni centar omogućuju pružanje konzistentne usluge bez obzira na način i vrijeme komunikacije (24x7x365; telefon, email, chat, faks,...), a istovremeno pruža konkretne prodajne i marketinške mogućnosti (profit-maker), kao npr. proaktivne prodajne kampanje, akvizicija novih komitenata, ispitivanje tržišta...

 • Integracija s poslovnim aplikacijama korisnika
 • Samouslužni sustavi (IVR – Interactive Voice Response – interakcija s poslovnim aplikacijama)
 • Proaktivne prodajne kampanje
 • "Work-force optimization" - nadzor rada zaposlenika
Naše snage:
 • Dizajn prilagođen potrebama korisnika
 • Najviši partnerski statusi i certificirani stručnjaci s dugogodišnjim iskustvom za rješenja vodećih svjetskih proizvođača

Konsolidacija i virtualizacija IT sustava

Napredna tehnologija u službi poslovanja, ukoliko je inovativna, optimizirana i prilagođena core poslovanju, direktno utječe na povećanje produktivnosti i smanjenje troškova te u konačnici, na zaradu.

Nudimo korisnicima transformaciju i konsolidaciju IT infrastrukture kroz rješenja za virtualizaciju poslužitelja, stolnih računala (VDI – Virtual Desktop Infrastructure) i aplikacija.

 • Znatno napredniji i pouzdaniji nadzor i upravljanje IT infrastrukturom
 • Automatizacija procesa
 • Jednostavno provizioniranje
 • Migracije sustava
 • Nadogradnje
Naše snage:
 • Tehnički certifikati vodećih svjetskih vendora
 • Vlastita podrška za HW, SW i virtualizaciju
 • Iskustvo u kompleksnim projektima konsolidacije i migracije sustava

Izrada naprednih ICT rješenja

Odabir odgovarajućeg IT sustava, kako hardvera tako i softvera, omogućava siguran, stabilan i neprekidan rad te osigurava pravovremenu dostupnost poslovnim aplikacijama čime izravno utječe na učinkovitost zaposlenika, a time i na poslovne rezultate.

Napredne IT tehnologije u poslovanju znače i manja ulaganja po jedinici troška pa tako i konkurentnost na tržištu.

Naše snage:
 • Usluga analize trenutnog stanja IT sustava
 • Projektiranje i izrada preporuka za unaprjeđenje
 • Implementacija rješenja
 • Održavanje sustava
 • Rješavamo većinu IT pitanja koja su prisutna u suvremenom ECO sustavu tvrtke
 • Projektni pristup – "ključ u ruke"

Integralni poslovni informacijski sustavi

Integralni poslovni informacijski sustavi uključuju rješenja koja omogućavaju tvrtkama automatizaciju i integraciju svih poslovnih procesa u jedinstven sustav, koji postaje ključan alat za učinkovito upravljanje resursima.

Pružamo suvremen web orijentiran ERP-CRM-DM-BI sustav temeljen na otvorenoj arhitekturi "Open Source" tehnologije.

 • Vrlo brze prilagodbe poslovnim procesima svakog korisnika
 • "Multi-company" okruženje
 • ERP
 • CRM
 • Upravljanje projektima
 • Document management
 • Business intelligence
Naše snage:
 • Konzultanti i analitičari s višegodišnjim iskustvom u području poslovnih sustava i poslovnih procesa
 • Lokalizacija rješenja sukladna potrebama i zahtjevima zakonske regulative

Pametna učionica

Koncept "Pametne učionice" je namijenjen interaktivnom učenju, a temelji se na implementaciji i integraciji naprednih hardverskih i softverskih tehnoloških rješenja u klasične školske učionice s ciljem unaprjeđenja nastave.

 • E-learning materijali (elektronički udžbenici, prezentacije, animacije, filmovi…)
 • Izvođenje dinamičkih testova i kvizova znanja
 • Praćenje, prikupljanje i analiza aktivnosti učenika
 • Međusobna komunikacija između učenika i nastavnika
 • Mogućnost integracije s aplikacijom e-Dnevnik
Naše snage:
 • Integracija svih komponenti sustava
 • Iskustvo stečeno kroz uspješno odrađene implementacije rješenja

Supracontrol

Rješenje za konsolidaciju, digitalizaciju i zaštitu telekomunikacijske infrastrukture - Supracontrol je jedinstven sustav za kontrolu pristupa i nadzor uvjeta rada u telekomunikacijskim i poslužiteljskim ormarima te podatkovnim centrima:

 • Kontrola pristupa
 • Nadzor uvjeta rada
 • Video nadzor
 • Upravljanje potrošnjom energije
Naše snage:
 • Razvijen u skladu s industrijskim standardima, rigoroznim testiranjima i kontrolom kvalitete
 • 20 godina iskustva - razumijevanje potreba korisnika
 • Vlastita proizvodna platforma = kontinuirani razvoj
 • CAPEX model - SC Cloud i SCaaS
 • Preventivno održavanje

Integrirana rješenja za hotelsku industriju

Razina i kvaliteta usluge kritične su komponente za uspješno poslovanje hotela, i usko su povezane s implementiranim ICT tehnologijama.

Inteligentni hotelski sustavi izravno utječu na konkurentnost hotela, pružajući kvalitetniju uslugu gostima, povećanu sigurnost boravka i, u konačnici, uštede na troškovima poslovanja.

Pružamo integrirano rješenje za uspješno poslovanje hotela:

 • Projektiranje i izvođenje pasivne LAN infrastrukture i energetskih sustava
 • Sustavi interaktivne TV i IPTV
 • Rješenje Inteligentnih soba
 • Aktivna LAN infrastruktura (žična i bežična)
 • Sigurnosna rješenja sa autorizacijom i nadzorom pristupa internetu
 • Hotelska telefonija i kontakt centar
 • Sustavi za digitalno oglašavanje
Naše snage:
 • Pripadamo uskom krugu tvrtki koje imaju sveobuhvatan portfelj rješenja za hotele i kompetencije za cjelokupnu implementaciju rješenja s vlastitim resursima

Integrirana rješenja za hitne službe

Integrirano rješenje za rad hitnih službi obuhvaća cjelokupnu komunikaciju - prijem i upravljanje hitnim intervencijama, GIS lociranje i navigaciju, snimanje, analitiku te ERP sustav.

Vlastita softverska rješenja prate i integriraju poslovne procese, dok se interakcije snimaju kroz sustav, što rezultira pravovremenom uslugom uz optimalan angažman kapaciteta.

Rješenje se primjenjuje u hitnoj medicinskoj pomoći, vatrogasnim postrojbama, sanitetskom prijevozu, komunalnim i distributivnim sustavima (plin, struja, voda...).

Integrirano rješenje koje uključuje:

 • Prijem poziva/informacija o incidentu
 • Uzbunjivanje i upravljanje intervencijama (zaposlenici, oprema i vozila)
 • Statistička izvješća i indikatore rada
 • Integracija s drugim sustavima i bazama podataka
Naše snage:
 • Cjelovito informatičko-komunikacijsko rješenje za izvanbolničku hitnu medicinu
 • Uspješna implementacija pokriva 90% teritorija RH
 • Vlastiti razvoj softvera

Samouslužni interaktivni uređaji

Samouslužni interaktivni uređaj je vlastiti proizvod za poboljšanje poslovnih procesa korisnika. Izrađen je od specijaliziranog hardvera i softvera optimiziranog za komunikaciju s korisnicima. Mogućnosti dodavanja specifičnih komponenti kao što su barcode scaner, uređaj za prihvat i povrat novčanica ili kovanica, kamera, pisači, ladice za izbacivanje artikala i sl. donose širok spektar primjene.

Platforma za integriranu komunikaciju s korisnicima, prilagodba vizualnom identitetu korisnika, mogućnost instalacije u interijeru (Indoor) i/ili eksterijeru (Outdoor), protuprovalna konstrukcija, rad 24x7, te pozicioniranje uređaja na visokofrekventnim mjestima uz prikaz marketinških (Digital Signage) i/ili drugih ciljanih sadržaja donose brojne prednosti i uštede.

 • Platomat – samouslužni uređaj za naplatu računa korisnika
 • Hospital_Cube – uređaj za automatiziranu kontrolu, izdavanje i upravljanje lijekovima
 • Charging station – totem za punjenje pametnih uređaja (mobiteli, tableti, prijenosna računala) uz prikaz marketinških i/ili drugih sadržaja
 • Uređaj za prodaju karata - automatiziran proces prodaje karata/ulaznica na frekventnim lokacijama
Naše snage:
 • Vlastiti razvoj rješenja
 • Prilagodbe hardvera i softvera za posebne potrebe korisnika
 • Visoko pouzdane komponente napravljene i testirane prema industrijskim standardima
 • Iskustvo stečeno kroz uspješne implementacije

Digital signage

Digital signage koristi LCD i LED tehnologije sa svom pripadajućom HW/SW platformom za prikaz sadržaja kao što su digitalne slike, video, web stranice i ostale ciljane marketinške ili informativne sadržaje.

Koristi se u javnim prostorima, transportnim sustavima, muzejima, stadionima, maloprodajnim mjestima, HoReCa , korporativnim zgradama i sl.

Zasloni mogu biti osjetljivi na dodir za interakciju s korisnicima te postavljeni u interijerima ili eksterijerima s instalacijom na zid, strop ili samostojeći.

 • Automatizacija sadržaja i komunikacije sa korisnicima
 • Podizanje svijesti o robnoj marki/proizvodu
 • Centralizirano jednostavno upravljanje
 • Pristup kroz cloud servis ili vlastiti poslužitelj
 • HTML5 kompatibilan
 • Zadani raspored i ponavljanje sadržaja
Naše snage:
 • Digital signage CUBE – 46“ zasloni koji na 4 strane prikazuju sadržaj ovisno ili neovisno jedan o drugome
 • Individualan pristup potrebama korisnika
 • Partnerstvo s vodećim globalnim proizvođačima
 • Centralizirano upravljanje
 • Nadzor i podrška 24x7

IoT - Internet of Things

Internet of Things – IoT je mreža fizičkih uređaja opremljenih elektronikom, softverom i senzorima, koja omogućuju povezivanje, prikupljanje i razmjenu podataka.

Obuhvaća proširenu internetsku povezivost, koja nadilazi standardne uređaje, kao što su stolna i prijenosna računala, pametni telefoni i tableti. Ovisno o postavkama, uređaji mogu međusobno komunicirati putem Interneta te ih se daljinski može nadzirati i kontrolirati.

Rješenja imaju širok raspon primjene, od logistike i praćenja vozila do mogućnosti sofisticiranog daljinskog nadzora radnog okruženja kompleksnih podatkovnih centara.

Naše snage:
 • Razvoj vlastitih rješenja – Supracontrol
 • Certifikati vodećih globalnih proizvođača
 • Visoko pouzdane komponente napravljene i testirane prema industrijskim standardima